Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1.Εισαγωγή

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής www.kdf.gr) υπόκειται στους όρους πολιτικής απορρήτου και χρήσης που παρατίθενται ακολούθως. Η χρήση της www.kdf.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της www.kdf.gr. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της www.kdf.gr Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της  www.kdf.gr, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Αναλυτικότερα, σας παροτρύνουμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της www.kdf.gr να διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους πολιτικής απορρήτου και χρήσης.

Η επίσκεψη ή η χρήση της ιστοσελίδας www.kdf.gr συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει διαβάσει και κατανοήσει συμφωνεί απόλυτα με την πολιτική απορρήτου και τους όρους  της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η www.kdf.gr διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβίασης αυτών από τυχόν επισκέπτη της, να αποκλείσει ή να διαγράψει κάποιον χρήστη ή μέλος.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Οι χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της www.kdf.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, άλλως η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

2. Αντικείμενο

Η εταιρεία με επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» εδρεύει επί της οδού Μητροπόλεως, αρ. 19 στη  Θεσσαλονίκη και υφίσταται από το κατάστημα χονδρικής πώλησης που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση και από το διαδικτυακό τόπο www.kdf.gr, όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα της και οι υπηρεσίες της μέσω του Διαδικτύου.

3. Δέσμευση ως προς τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

H εταιρεία μας καταβάλλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της να είναι αξιόπιστες, έγκυρες, αληθείς, και πλήρεις και ειδικότερα δεσμεύεται ρητά σε ότι αφορά την ύπαρξη των χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσίες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος (τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη), που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε τα αντιληφθεί.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Είναι πανθομολογούμενο ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τους ανθρώπους μέσα στα δεδομένα μας, δεδομένου ότι το απόρρητο των χρηστών και η προστασία των δεδομένων είναι ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά την επίσκεψή σας λοιπόν στην ιστοσελίδα μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε εκουσίως τα προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.), τα οποία είναι τα απολύτως αναγκαία και τα συνήθη που κατά κανόνα απαιτούνται για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας ή ακόμη για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν αποτελούν ευθύνη για εμάς και συλλέγονται και δέχονται επεξεργασία με προσοχή, καθώς δεσμευόμαστε ρητά ότι δε διατίθενται προς πώληση ούτε δημοσιοποιούνται για κανένα λόγο, με εξαίρεση όταν αυτό υποδειχθεί από αρμόδια δικαστική ή φορολογική αρχή. Επίσης ο χρόνος διατήρησής τους εκ μέρους μας είναι ο απολύτως αναγκαίος για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής μας και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της www.kdf.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς επίσης και στα όσα προβλέπονται από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει ή όπως μελλοντικά ενδεχομένως θα προβλεφθεί με βάση το εκάστοτε εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο. Βεβαίως, παρά την προσπάθεια που καταβάλλει η εταιρεία μας, δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως την ασφάλεια ενάντια σε όλες τις απειλές που εκφεύγουν του ελέγχου της.

Αναλόγως με τα παραπάνω, η επίσκεψη του ιστοτόπου μας  www.kdf.gr εκ μέρους του χρήστη προϋποθέτει σε τακτά χρονικά διαστήματα έναν στοιχειώδη έλεγχο από την πλευρά του για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας, δεδομένου ότι η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα της αναθεώρησης της παρούσας ανακοίνωσης χωρίς πρότερη προειδοποίηση, οπότε αντίστοιχα η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας θα συνιστά αποδοχή αυτομάτως και της πολιτικής απορρήτου και των όρων χρήσης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπός μας δεσμεύεται για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας, διαχειριζόμαστε μόνο εκείνα που είναι απαραίτητα για τους επιχειρηματικούς σκοπούς, τα χρησιμοποιούμε μόνο προς όφελος των πελατών μας και συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις. Έχοντας λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, παρέχουμε περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες μας που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον η τυχόν χρήση συνδέσμων τρίτων (links) που παραπέμπουν σε έτερους διαδικτυακούς τόπους δε συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της εταιρείας μας για την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης αυτών.

5. Χρήση Cookies

O διαδικτυακός τόπος www.kdf.gr είναι πιθανό να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / πελάτη, διότι χωρίς αυτά ενδέχεται η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας να μην είναι πλήρως εφικτή.

Αναλυτικότερα, προκειμένου η  εταιρεία μας να αναγνωρίζει τους χρήστες μας, μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας (ήτοι ένα πολύ μικρό κείμενο), που αποθηκεύονται στον browser του υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας (Chrome, Mozilla κλπ) και εγγυώνται την πιο αποτελεσματική λειτουργία της www.kdf.gr. Τα cookies δεν προκαλούν επ’ ουδενί βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης, στατιστικής και βελτιστοποίησης. Το spam μας ενοχλεί όσο και εσάς. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο ο εκάστοτε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την αποδοχή ή μη αυτών μέσω προβλεπόμενης ρύθμισης στο μενού Εργαλειών του προγράμματος περιήγησής του. Η παντελής διαγραφή αυτών είναι επίσης εφικτή και επιλέξιμη.

6. Παρακολούθηση επισκέψεων μέσω της Google Analytics

Όπως συμβαίνει συνήθως, και αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο Google Analytics για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη, διότι κρίσιμη για την επιχείρησή μας είναι η συλλογή πληροφοριών όπως πόσοι χρήστες επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα μας, πώς μας βρίσκουν, τι ώρες και ποια κρίσιμη επιμέρους σελίδα της www.kdf.gr τους ενδιαφέρει περισσότερο. Ωστόσο η παρουσίαση μέσω του εργαλείου αυτού σε εμάς των ως άνω πληροφοριών που αφορούν στη γεωγραφική θέση του εκάστοτε χρήστη, στην ώρα περιήγησης, στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης κ.α. δε συνεπάγεται και ταυτοποίηση του χρήση από την επιχείρησή μας, κάτι το οποίο εξάλλου δε θα μας ενδιέφερε. Η παντελής διαγραφή ή απενεργοποίηση των ως άνω cookies ισοδυναμεί την αντίστοιχη αδυναμία του εργαλείου Google Analytics να λάβει τις ως άνω πληροφορίες.

7. Περιορισμός ευθύνης– Δήλωση αποποίησης

Ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας του δικτυακού τόπου www.kdf.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο της σελίδας παρέχεται, «όπως είναι» (as is) και το www.kdf.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των επισκεπτών/χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά, κ.α.) για τα οποία η εταιρεία μας δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ενώ δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα ούτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας ή του εξυπηρετητή μας (server) θα γίνεται χωρίς «ιούς».

Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα των πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της www.kdf.gr, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών, ενώ αντίστοιχα η  εταιρία μας μέσω της ιστοσελίδας www.kdf.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη η εταιρεία μας.

Ακόμη, η εταιρεία μας δεσμεύεται να κρατά ενημερωμένο το πληροφοριακό υλικό της ιστοσελίδας της, ωστόσο δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση σχετικά μ’ αυτό.

Επιπλέον, δεσμεύομαστε να σας ενημερώνουμε για τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος μας ή της εκάστοτε υπηρεσίας μας με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και ευστοχία, ωστόσο είναι ευθύνη του εκάστοτε πελάτη μας να επιλέγει ορθά τις προδιαγραφές που του ταιριάζουν κατά περίπτωση.

8.  Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  και συνακόλουθη απαγόρευση πρακτικών αθεμίτου ανταγωνισμού:

Ο ιστότοπος www.kdf.gr και το σύνολο του αρχικού περιεχομένου του αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και, ως εκ τούτου προστατεύονται πλήρως από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο του www.kdf.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναπαραγωγής, επανεκπομπής, δημοσίευσης, μετάδοσης, τροποποίησης, απεικόνισης ή οποιασδήποτε εκμετάλλευσης του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Αναλυτικότερα, η χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων και σημάτων της εταιρείας απαγορεύεται από τρίτους και αναγνωρίζονται πλήρως από κάθε χρήση τα προγενέστερα κατοχυρωμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μας, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί άυλων αγαθών και περί του ελεύθερου ανταγωνισμού, και αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση όπως παραλείπει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών και εμποδίζει κάθε τέτοια προσβολή εκ μέρους τρίτων που συναλλάσσονται με αυτόν. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται ρητά η διάθεση από οποιονδήποτε χρήστη/πελάτη τη εταιρείας προϊόντων ή η παροχή συναφών υπηρεσιών με τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησής μας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό ή αντίστοιχα κίνδυνο συσχετίσεως της τρίτης τυχόν επιχείρησης με την επιχείρησή μας, διότι με τον τρόπο αυτό βλάπτεται η φήμη της επιχείρησής μας και η αναγνωρισιμότητά μας. Να σημειωθεί εν προκειμένω ότι η απαγόρευση πρακτικών αθεμίτου ανταγωνισμού από τους χρήστες/πελάτες της επιχείρησής μας μπορεί να είναι μόνο ενδεικτική, καθώς βρίθουν οι αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού.

9. Παράνομες & παραβατικές συμπεριφορές :

Εξυπακούεται φυσικά ότι ο πελάτης θα πρέπει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες των συναλλαγών, που υπαγορεύονται από τα χρηστά ήθη και τους κανόνες της αγοράς και να απέχει από οποιαδήποτε καταχρηστική και παράνομη χρήση του περιεχομένου της www.kdf.gr.

Αντίστοιχα, θα πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναμετάδοση τυχόν δυσφημιστικού ή εξυβριστικού υλικού σε βάρος της εταιρείας μας , διότι κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται την αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών.

10. Αναθεωρήσεις - Εφαρμοστέο Δίκαιο :

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.kdf.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθεί φιλικά, ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονικής. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη της σελίδας και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της www.kdf.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση natasaioannidou@kdf.gr.

Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του www.kdf.gr που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση natasaioannidou@kdf.gr .

11. Αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης

Ο ιστότοπος www.kdf.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων χρήσης της ιστοσελίδας.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων ή τυχόν αλλαγές που γίνουν σε αυτούς, διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την περαιτέρω πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας  www.kdf.gr.